Vaktmestertjenester


PBT leverer tjenesten med stort eierskap til bygget og med bred og høy kompetanse på våre vaktmestere.

Dette sikrer deg som kunde at du blir godt ivaretatt.

Noen av tjenestene vi leverer:

Ettersyn av teknsike anlegg og fellesarealer
Oppfølging av skifte lyspærer, heiser, sanitær-, fyrings- og ventilasjonsanlegg
Avfallshåntering og containerservice.
Brannvern
Plenklipp, gartnertjenster og bortkjøring.
Service og vedlikeholdstjenester
Snørydding ved inngangspariter og på tak

PBT har ett godt nettverk av rørleggere, elektrikere, ventilasjon, brannvern og entreprenører, slik at vi kan ivareta alle behov på en eiendom, også prosjekteringer.

VI ER BYGGDRIFTERE MED FAGBREV