Bygg- og flytterengjøring

Byggrengjøring, flytterengjøring og flyttevask er tjenester vi leverer til entreprenører og andre som flytter på seg. Vi påtar oss hele jobben med selve flyttingen og total utvask av hus. Byggrengjøring, flytterengjøring og flyttevask er  en totaldekkende tjeneste, som er meget populær. Her er det penger å spare!

– Ved nybygg eller opp pussing blir det ofte behov for en grundig vask. Rengjøre tak, vegger, lysarmaturer, vinduer, lufteventiler, toaletter, kjøkken m/ utstyr og kontorer. Gulv bør ofte renses eller skures opp og behandles på ny (boning). Tepper og møbler blir renset om det er behov.

– PBT sitter med et vidt spekter av utstyr og maskiner for å få oppdragene raskt og effektivt utført. Men kunnskap, nøyaktighet og det å ha øyne for kvalitet er like viktig. PBT garanterer at du blir fornøyd med vår kvalitets nivåer.
Vi leverer også alle andre typer renhold og vedlikehold.