Gartner

Gartnertjenester

En gartner fra PBT sørger for at parker og plener alltid ser prepresentable ut. Vår gartner klipper plen, beplanter, legger kantstein og graver der det måtte være behov for det. Vi har en bred gartnertjeneste og leverer svært mange tjenester.

Gartner og anleggsgartner

En gartner fra Profesjonell Bygg Tjeneste (PBT) jobber som en anleggsgartner med å stelle anlegg og vedlikehold av uterom. En gartner fra PBT jobber typisk med uterom, idrettsanlegg, gater og naturområder. Vedlikehold som vår gartner utfører er stell av planter, stell av gressområder, renhold, snøfjerning og tilsyn med lekeplasser. En gartner er nødt til å kunnskap om økologi, geoteknikk, botanikk, byggeteknikk og klima.