PBT Eiendomsdrift Øst AS

Verkseier Furulunds Vei 12, 0668 Oslo
Tlf: 22 18 20 00
Mail: post@pbt.no
Nettside: pbteiendomsdrift.no

PBT Eiendomsdrift Øst AS leverer de viktigste tjenester innenfor teknisk drift og forvaltning. Vi drifter og forvalter flere hundre tusen kvadratmeter i Oslo og omegn.  

Tjenester:

 • Inn- og utflyttingsbefaringer
 • Teknisk drift 
 • Tilrettelegging for leietakere
 • Prosjektstyring
 • Brannvern
 • Byggdrift
 • Slukkeutstyr salg og kontroller
 • Branndokumentasjon for gårdeier og leietager
 • Skilting innen brannvern
 • Byggdrift
 • Gulvbehandling
 • Daglig renhold
 • Vintervedlikehold
 • Grønt vedlikehold
 • Byggrenhold byggeplass
 • Fasadevask 
 • Graffitifjerning
 • Antigraffitibehandling
 • Malingsfjerning
 • Takvask 
 • Vindusvask
 • Gulvvedlikehold og gulvbehandling
 • Klargjøring, maling og gulvlegging
 • Totalentrepriser ombygging/oppføring av kontorbygg, restauranter, butikker.
 • Vedlikeholdsarbeid ute og inne

PBT Eiendomsdrift AS

Østerøyveien 12, 3236 Sandefjord
Tlf: 33 48 49 69
Mail: post@pbt.no
Nettside: pbted.no

PBT Eiendomsdrift har mange dyktige ansatte med bred erfaring. Vi har ansvar for over 80 eiendommer og betjener kunder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Tjenester:

 • Inn- og utflyttingsbefaringer
 • Teknisk drift 
 • Tilrettelegging for leietakere
 • Prosjektstyring
 • Brannvern
 • Byggdrift
 • Slukkeutstyr salg og kontroller
 • Branndokumentasjon for gårdeier og leietager
 • Skilting innen brannvern
 • Byggdrift
 • Gulvbehandling
 • Daglig renhold
 • Vintervedlikehold
 • Grønt vedlikehold
 • Byggrenhold byggeplass
 • Fasadevask 
 • Graffitifjerning
 • Antigraffitibehandling
 • Malingsfjerning
 • Takvask 
 • Vindusvask
 • Gulvvedlikehold og gulvbehandling
 • Klargjøring, maling og gulvlegging
 • Totalentrepriser ombygging/oppføring av kontorbygg, restauranter, butikker.
 • Vedlikeholdsarbeid ute og inne

Skandinavisk Utemiljø
Oslo AS

Verkseier Furulunds Vei 12, 0668 Oslo
Tlf: 40 00 50 94
Mail: post@sumo.as
Nettside: www.skandinavisk-utemiljo.no/

Skandinavisk Utemiljø har spesialisert seg på nettopp utemiljø. Flere tusen adresser i Stor-Oslo mottar gjennom året tjenester innen snømåking, grøntvedlikehold og asfaltering.

Tjenester:

 • Vintervedlikehold
 • Feiing og spyling
 • Grøntvedlikehold
 • Asfalt og anlegg
 • Etablering og rehabilitering av uteområder
 • Servicetjenester