Snømåking

Snømåking er ekstremt viktig for å unngå at tak raser sammen.
Bygningen din tåler bare så mange kilo per kvadratmeter før konstruksjonen er i fare. Vet du hvor mange kilo per kvadratmeter taket ditt tåler før det raser sammen? For å unngå hele problemstillingen er det viktig med regelmessig snømåking om vinteren.

Snømåking når snøen smelter

Det er viktig med snømåking før snøen smelter om våren.
Om taket ikke er tett og skaper is på taket, kan vannet lage store fuktskader i bygningsmasser. Ta bort snøen og spar bygningen for skader!

Snømåking – kompetanse og utstyr

På brede tak hvor snøfreser ikke gjør jobben eller på tak med ventilasjonskonstruksjoner og vanskelige forhold trengs riktig vernesutstyr, forsikringer og HMS.

Riktig snømåking er viktig i forhold til skader på underlag.
Profesjonell Bygg Tjeneste AS sitter med kompetanse og riktig utstyr for denne vanskelige jobben. Vi stiller også med container, lastebilder og sperreutstyr av vei med riktige offentlige godkjenninger.Snømåking er nå enkelt. Ingen områder er for vanskelige.