TitanProtect

titanprotectHvorfor er denne kjemiske reaksjonen så bra i forbindelse med vedlikehold av bygg?

• Skaper hydrofile, super oksiderende og antistatiske overflater.

   Når man impregnerer fasaden med TitanProtect® vil en beskyttende film
gjøre fasaden selvrensende og bryte ned de miljøfarlige avfallsstoffene
som kommer i kontakt med fasaden. Ved nedbør blir de nedbrutte og
ufarlige avfallsstoffene vasket vekk, og ettersom overflaten er hydrofil vil
overflaten vaskes lettere og man vil ikke få stygge dråpe – og avrenningsmerker ved tørking. Mesteparten av
bygningsfasaden vil bli spart for bilforurensning og annen forurensning som inneholder oljebaserte komponenter –
slik forurensning sliter på fasaden og biproduktene er veldig vanskelige å fjerne.

   Alle nyere biler i Japan og Tyskland benytter seg av denne teknologien for å ha duggfrie og avrenningsfrie sidespeil.
Enkelte vinduene og bygningsmaterialer som blir produsert i utlandet inneholder TiO2 og blir benyttet på
bygninger/installasjoner der vedlikehold er vanskelig.

 • Alger og mose brytes ned

  Vekstområder for mose og alger som tak, fasader, uteområder, parkeringsgarasjer etc vil ved hjelp av TitanProtect® ikke kunne oppstå, da organiske forbindelser blir nedbrutt til ufarlig avfallsstoffer.

 • Hygiene og odør

  Bakterier og virusceller blir brutt ned på cellenivå og giftige avfallsstoffer fra nedbrytingen vil også bli brutt ned. TiO2 fotokatalysatoren har vist seg å være enda mer effektiv enn andre antibakterielle kjemikaler, ettersom den fotokatalysatiske reaksjonen opprettholdes når bakterie- og viruscellene på overflaten fremdeles forplanter seg. Desinfeksjon ved hjelp av Tio2 er eksempelvis 3 ganger sterkere enn ved bruk av klorin. Sluttresultatet er en hygienisk og luktfri overflate.

  Sykehus, hoteller, flyplasser og andre store møteplasser i utlandet benytter seg av metoden innvendig for å desinfisere og skape mer hygieniske forhold der store menneskeansamlinger ferdes. Spredning av virus og bakterier blir betraktelig redusert.

 • Miljøbesparelse

  TiO2 fotokatalysatoren – hydroxyl radikalene, bryter ned miljøfarlige stoffer som NOx, formaldehyde, benzen og VOC til ufarlige komponenter.

  Impregnering av 1000m2 overflate vil ha samme rensende effekt som 80 fullvokste trær. Flere steder i verden har de benyttet denne teknologien til å impregnere brostein og veier for å rense luften rundt.

 • Livetid på denne type teknologi og metode

  Ettersom TitanProtect® kun er en katalysator og ikke en aktiv del av den kjemiske reaksjon som oppstår – vil impregnering ha en levetid på 10år.

  Impregneringsprosjekter i utlandet som er over 10år gamle har fremd’eles fotokatalytiske egenskaper og fremstår i dag som like rene som ved tidligere år.

 

 • Fordeler ved bruk av denne typen teknologi.
 1. Reduserer behovet for vask av fasader, vinduer, parkeringsgarasjer, søppelrom og uteområder.
 2. Beskytter overflater fra skadelig forurensning og sur nedbør som sliter på fasader og tak, dette forlenger frekvensen mellom hver rehabilitering.
 3. Ivaretar det estetiske – overflater som er impregnert vil fremstå som renere og mer tiltalende.
 4. Eliminerer effekter som «Sich Building Syndrome» og skaper et bedre inneklima på
 5. Impregnerte overflater vil rense luften rundt for forurensning og skape et bedre miljø.
 6. Levetiden på impregneringen er opp til 10år.
 7. Kjemikalene som blir brukt er ikke skadelige for miljø og mennesker.

Generell informasjon

 • Alle kjemikaler vi benytter er godkjent av EU direktivet for kjemikaler og er definert som ikke skadelige for mennesker og miljø.
 • Vi benytter spesialmaskiner og spesialkjemikaler man må ha lisens for å kunne jobbe med.
 • Vi har et bredt spekter av impregnering som passer alle overflater samt naturstein og treverk.
 • Våres ansatte har gjennomgått kursing i utlandet for å lære seg riktig metodebruk og få opplæring i teknologien bak produktene.


Linker til forsking gjort på TiO2:

http://nanocoating.se/Sjalvrengorande_byggnadsmaterial_genom_Titandioxid_och_PCO.pdf

http://www.teknologisk.dk/ydelser/selvrensende-overflader-fotokatalyse/19708

http://phys.org/news/2013-07-pavement-titanium-oxide-air-pollution.html

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/41020%28339%2985

http://www.aqr.ee/DsWeb/Research/Detox/Photocat.pdf

http://www.industrytap.com/this-building-will-eat-smog-and-look-good-doing-it/4115

http://inhabitat.com/chicago-unveils-the-greenest-street-in-america-with-permeable-smog-eating-pavement/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812004758

http://www.titanprotect.de/file/pdfs/neu/Zertifikate/Bericht_NOX-Abbau_Fliese_ENG.pdf

http://www.titanprotect.de/file/pdfs/neu/Zertifikate/Bericht_NOX-Abbau_Stahlblech_ENG.pdf