Vaktmestertjenester


PBT leverer tjenesten med stort eierskap til bygget med bred og høy kompetanse på våre byggdriftere.

Dette sikrer deg som kunde at du blir godt ivaretatt.

Noen av tjenestene vi leverer:

Ettersyn av tekniske anlegg og fellesarealer
Oppfølging heiser, sanitær-, fyrings-, ventilasjonsanlegg og skifte av lyskilder.
Avfallshåndtering og containerservice.
Brannvern
Plenklipp, gartnertjenester og bort kjøring.
Service og vedlikeholdstjenester
Snørydding ved inngangspartier og på tak

PBT har ett godt nettverk av rørleggere, elektrikere, ventilasjon, brannvern og entreprenører, slik at vi kan ivareta alle behov på en eiendom, også prosjekteringer.

VI ER BYGGDRIFTERE MED FAGBREV