Skip to main content

Om oss

Sammen med PBT Eiendomsdrift Øst AS, Skandinavisk Utemiljø Oslo AS og PBT Eiendomsdrift AS, er vi PBT Gruppen AS. Vi tilbyr teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, renhold, teknisk renhold, brannvern og vedlikehold.

Tjenestene inkluderer blant annet grøntvedlikehold og vintertjenester, med etablering og drift av uteområder. I PBT har vi siden 2001 levert etter vårt slagord Din eiendom – vårt ansvar. Gjennom våre verdier Åpenhet, Tilstedeværelse og Kvalitet, skal vi ta vare på våre kunder i mange år fremover.

Vi tilbyr alle tjenester du har behov for på din eiendom.