Skip to main content

Bærekraft & miljø

I dagens samfunn handler bærekraft for svært mange om et felles løft på alle områder for reduksjon i klimagassutslipp. Det er nødvendig å ta utfordringen på alvor og alle bransjer må bidra. Og selv om vår bransje ikke bidrar uforholdsmessig negativt, har PBT Eiendomsdrift et sterkt fokus på dette. I 2021 gjorde vi arbeidet som kreves for å bli Miljøfyrtårnsertifisert, noe vi er stolte av. Det er vårt mål at miljøhensyn skal gjennomsyre alt vi driver med, fra kjemi via avfallshåndtering til energieffektiviserende tiltak både internt og eksternt.

Bærekraft handler imidlertid om mer enn utslipp, klimaendringer og miljø. Via utvikling i riktig retning innen en rekke andre områder, tror vi vår plan for de kommende årene vil bidra til en bedre hverdag for våre ansatte, mer optimale tjenester for våre kunder, høyere resultatgrad for eierne, lavere utslipp av klimagasser og ikke minst et positivt totalbidrag til samfunnet.