Skip to main content

Brannvern

PBT Eiendomsdrift leverer et bredt spekter av tjenester innen brannvern. Vi er opptatt av at alle tjenester tilbys i henhold til gjeldende lover og forskrifter, da det ikke finnes snarveier når det gjelder brannsikkerhet.

Vi i PBT Eiendomsdrift har stort fokus på brannvern, og ikke minst – bred kunnskap om viktigheten av gode brannvernrutiner. Vi ønsker å overføre denne kunnskapen til kundene våre, fordi vi vet at brannvern kan bidra til å redde liv.

Våre tjenester innen brannvern

Vi er totalleverandør av tjenester innen brannvern, og mange av tjenestene vil du motta direkte gjennom oss i PBT Eiendomsdrift. Vi har imidlertid også dyktige samarbeidspartnere som bistår på enkelte områder. 

Brannvernutstyr kommer alltid fra ledende produsenter. Vi forhandler blant annet brannslanger og -slukkere fra markedsledende produsenter som Skuteng og Tyco. Med tilstrekkelig vedlikehold kan disse holde i mange år, noe som er gunstig for miljøet.

Det er viktig for oss å kunne tilby brannvernstjenester av høyeste kvalitet. Du kan være trygg på at vi har kompetansen og utstyret som trengs. For å sikre deg en sømløs opplevelse, er vi opptatt av å inkludere deg i prosessen og ha god kommunikasjon underveis.

Blant våre tjenester og produkter innen brannvern, kan vi nevne slukkekontroll, brannvernopplæring, branntetting, branndokumentasjon, oppfølgning av brannbok, drift av branntekniske anlegg og oppfølgning av leietaker. Rett og slett full brannteknisk forvaltning.

Les mer om tjenestene vi tilbyr innen brannvern her.

Disse bistår vi innen brannvern

Våre tjenester innen brannvern er særlig rettet mot sameier, borettslag, næring og næringseiendom, enten eiendommen forvaltes av eksterne eller gårdeieren selv. Vi bistår også med brannvernstjenester til bedrifter og boligselskap.

Hvorfor kjøpe brannvernstjenester av PBT?

Vi er opptatt av å tilby tjenester innen brannvern av høy kvalitet, noe som gjenspeiles i både brannvernprodukter og kompetansenivå. Våre produkter kommer fra noen av de beste leverandørene på feltet, som kommer deg som kunde til gode.

Når du bestiller brannvernstjenester av PBT Eiendomsdrift, kan du også forvente at du blir lyttet til. Det er viktig for oss at det skapes tillit mellom deg som kunde og oss som leverandør. Dette oppnår vi blant annet med god kommunikasjon og gjensidig planlegging.

Du kan også føle deg trygg på at alle våre rutiner og dokumentasjonsprosesser utføres i henhold til lovverket. Derfor kan du senke skuldrene og vite at brannsikkerheten ivaretas på forskriftsmessig og trygt vis i ditt bygg.

Vi er din totalleverandør innen brannvern

Både sameier, borettslag og næring har ansvar for ivaretakelse av brannvern i byggene sine. Utstyret skal kontrolleres jevnlig, og arbeidet skal dessuten dokumenteres. Det er også viktig at alle beboere eller ansatte har kunnskap om brannvern og gjeldende rutiner.

Det er mye å sette seg inn i, men vi hjelper deg trygt gjennom hele prosessen. På den måten kan du føle deg trygg på at alt er på stell.

PBT Eiendomsdrift har kompetansen og utstyret du trenger. Kontakt oss i dag for mer informasjon om brannvern og sikkerhetsløsninger!

Våre tjenester innen brannvern:

Førstehjelpsutstyr

Vi bistår deg med jevnlig kontroll av førstehjelpsutstyr, samt utbytting av utstyr ved behov.

Branntetting

Motta hjelp med branntetting av bygget i brannskiller. Alt arbeid dokumenteres og utføres i henhold til forskriftene.

Røykdetektorer og slukkemidler

Få røykvarslere og annet brannvernutstyr som er tilpasset bygningen din.

Kontroll av brannslukningsapparat

Vi hjelper deg med årlig kontroll, service og vedlikehold av brannslukningsapparater.

Branndokumentasjon for gårdeier og leietaker

Dokumentasjon og tilrettelegging av gode rutiner innen brannvern for eiere og beboere.