Skip to main content

Internkontroll

Internkontroll er et vidt begrep, men kan betraktes som en bedrifts kvalitetssikring av egne rutiner og systemer. Under internkontroll kan en kontrollere at rutinene og systemene fungerer som de skal, og utføre tiltak dersom utfordringer oppdages.

En internkontroll bør utføres i henhold til gjeldende lover og regler, da dette bidrar til å sikre gode rutiner – for eksempel i henhold til brannvern eller HMS. Bedrifter er blant annet pliktige til å kontrollere at brannvernutstyr og rutiner er forskriftsmessig i egne lokaler.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe næring, bedrifter, sameier og borettslag med internkontroll!

Derfor er internkontroll viktig 

Ved manglende internkontroll kan bedriften, borettslaget eller sameiet ditt være dårlig rustet dersom det skulle oppstå brann, uhell eller avvik i bygningene. Det er helt avgjørende med gode kontrollrutiner og forebyggende tiltak.

Internkontroll er først og fremst viktig fordi det kan bidra til å verne om liv og helse. Vet du hvordan du går frem ved for eksempel brann eller ulykker, reduserer du sjansen for at mennesker skades eller at liv går tapt.

Gode rutiner og jevnlig internkontroll kan også bidra til å verne om materielle og økonomiske verdier. Ved å ha klare rutiner for håndtering av ulike situasjoner, kan du potensielt unngå at verdifullt utstyr blir utsatt for skade, samt sikre raskere og enklere saksbehandling hos ditt forsikringsselskap.

Slik hjelper vi deg med internkontroll

PBT Eiendomsdrift hjelper næring, sameier og borettslag med internkontroll. Vi legger først og fremst til rette slik at kundene våre kan oppnå en god og forskriftsmessig internkontroll. Dette gjør vi blant annet ved å gi deg de tipsene og verktøyene du trenger.

Vi går gjennom prosessen sammen med deg, og informerer deg om hvilke faremomenter som bør kontrolleres. Enkle tiltak som det å bruke en timer på kaffetrakteren eller å unngå at det går varmgang i kabler og ledninger, kan potensielt redde liv.

PBT Eiendomsdrift hjelper deg også med å implementere gode rutiner når det kommer til evakuering i tilfelle brann eller andre situasjoner. Vet du for eksempel hvordan du skal handle dersom brannalarmen utløses?

Videre hjelper vi deg med å kontrollere at slukkemidler, nødlys og annet brannvernutstyr er i god stand og i henhold til forskriftene. Om noe må byttes ut, bistår vi med dette. Vi dokumenterer alt, og tar også på oss arbeidet med dokumentforvaltning.

Få hjelp med internkontroll

PBT Eiendomsdrift har kompetansen og utstyret som trengs for å sikre god internkontroll i bedriften, sameiet eller borettslaget ditt. Med vår hjelp kan du føle deg trygg på at bygningen din har fungerende utstyr og rutiner.

Kontakt oss i dag for hjelp og gode råd!