Skip to main content

Gartnertjenester

Vedlikehold av grøntområder tilhørende næring, offentlig sektor, sameier, borettslag eller private kan være tidkrevende, og spesielt dersom det er snakk om større områder.

Vedlikeholdsoppgaver kan innebære alt fra beskjæring/felling av trær, til gressklipping og planting.

Skandinavisk Utemiljø tilbyr mange ulike gartnertjenester, og sørger for at jobben blir utført på en miljøvennlig, profesjonell og kvalitetsmessig måte. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, og vektlegger åpenhet, tilstedeværelse og kvalitet i alt vi gjør.

Dette er våre tjenester innen grøntvedlikehold

Skandinavisk Utemiljø tilbyr et bredt spenn av gartnertjenester tilpasset ulike behov. Her er tjenestene vi tilbyr:

 • Klipping av gress (eventuelt fastavtale på gressklipping)
 • Kantklipping/trimming
 • Klipping av eng og høyt gress
 • Klipping av hekker og busker
 • Løvsamling
 • Trefelling og beskjæring
 • Stubbefresing
 • Planting av blomster, busker, hekker og trær
 • Rehabilitering av grøntområder
 • Fjerning av kratt og uønsket vegetasjon
 • Luking og ugressbekjempelse
 • Legging av ferdigplen eller såing av gressplen og/eller eng
 • Vanning og etablering av vanningssystemer
 • Gjødsling
 • Opparbeidelse av nye grøntområder

Hvem hjelper vi med gartnertjenester?

Gartnertjenester leveres til små og store eiendommer tilhørende både private, sameier, borettslag, næring og offentlig sektor.

Noen ønsker primært hjelp til gressklipping, mens andre har behov for mer omfattende gartnertjenester, som beplantning, stell av hekker, luking eller planting.

Derfor bør du benytte gartnertjenester fra Skandinavisk Utemiljø

Dersom du bestiller gartnertjenester fra oss, kan du føle deg trygg på at du mottar leveranse av høyeste kvalitet. Våre servicemedarbeidere er erfarne og seriøse, og kan derfor utføre alle gartnertjenester i henhold til dine forventninger.

Vi har et bredt spekter av maskiner og utstyr, noe som er avgjørende for å kunne yte best mulig hjelp. Skal du for eksempel felle eller beskjære høye trær, er det viktig med både kompetanse og riktig utstyr for sikker utførelse.

Slik er prosessen når du bestiller gartnertjenester

Vanligvis vil vi komme på befaring hos deg som kunde og gi et tilbud basert på dine ønsker og beskrivelser, samt våre observasjoner. Deretter utarbeides et kart over de ulike uteområdene på eiendommen, og det lages en plan for utførelse av tjenestene.

Vi vil blant annet komme med forslag til frekvens, enten det er snakk om plenklipping hver 7.–10. dag, eller trimming av busker to ganger årlig.

Vi er opptatt av å utarbeide en plan i samråd med deg som kunde, og blir enige om hva som passer best for nettopp deg og din eiendom. Du kan deretter føle deg trygg på at tjenestene leveres i henhold til avtalen, både når det kommer til kvalitet på utførelse, hyppighet og pris.

Kontakt oss for mer informasjon!

Våre gartnertjenester

Trefelling

Har du et stort eller lite tre som skulle vært fjernet? Vi hjelper både sameier, borettslag og private med felling av trær.

Stubbfresing

Etter trefelling kan vi fjerne stubbene som står igjen. Vi kan også få bort gamle trestubber.

Beskjæring av trær

Beskjæring av trær er viktig for å holde dem sunne og friske, samt sikre områdene rundt. Samtidig kan de formes etter ønske!

Klippe hekk

Motta hjelp med trimming og klipping av hekker. Vi har lang erfaring, og kan vedlikeholde og forme både små og store hekker.