Skip to main content

Feiing

Gjennom vinteren samles strøsingel, skitt og forurensning på områder med fast dekke. Det kan være snakk om veier, plasser, gangområder, uteområder og trappeløp.

Vi feier opp og kjører vekk alt sammen om våren, både fra store områder og fra kriker og kroker. Oppsopet deponeres på miljøvennlig og forsvarlig vis som forurenset avfall. 

Det kan også være at du har ekstra høye krav til uteområdenes standard gjennom hele sommerhalvåret. Vi kan da bistå med jevnlig vedlikeholdsfeiing.

I tillegg utfører Skandinavisk Utemiljø AS feiing av områder på eller i tilknytning til anleggsarbeider hvor jord, støv og skitt dras ut over nærliggende områder. 

Våre tjenester innen feiing og spyling

Skandinavisk Utemiljø tilbyr feiing av både anleggsplasser og utearealer. Ønsker du kanskje at utearealene skal være strøkne, slik at kunder eller andre besøkende får et godt inntrykk?

Eller har du kanskje utført anleggsarbeid på en byggeplass? Da blir det ofte mye skitt, grus og støv, noe som kan havne de offentlige veiene som omgir eiendommen etter hvert som lastebiler og annen trafikk forlater stedet.

Både vårfeiing, vedlikeholdsfeiing og anleggsfeiing utføres med bred kompetanse og ulike maskiner tilpasset hver enkelt oppgave. Ønskes ekstra godt resultat, kan områdene spyles maskinelt eller manuelt etter feiing.

  • Anleggsfeiing
  • Vårfeiing
  • Høstfeiing
  • Vedlikeholdsfeiing
  • Maskinell og manuell spyling av uteområder

 

Hvem kan vi hjelpe med feiing?

Skandinavisk Utemiljø kan bistå med feiing både for privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor. Blant våre kunder finnes det mange sameier og borettslag, og dette er en av våre største kundegrupper.

Hvordan er prosessen?

Dersom du har behov for tjenester innen feiing, kan du kontakte oss for nærmere avtale og et tilbud. Sammen med deg vil vi avtale utførelsen nærmere, og vi blir blant annet enige om hyppighet og hvilke områder som skal feies.

Vi har feiemaskiner og utstyr for ethvert behov. Der det er vanskelig å komme til med større maskiner, kan vi feie manuelt.

Våre tjenester innebærer feiing av de fleste uteområder hvor det finnes fast dekke, enten det er snakk om vei, åpne plasser, trapper eller lignende. Vi kan også fjerne skitt, strøsingel og lignende fra grøntområder, ved behov.

Hva kan du forvente av våre feietjenester?

Dersom du bestiller tjenester innen feiing av Skandinavisk Utemiljø, kan du føle deg trygg at vi utfører en kvalitetsjobb. Vi utfører arbeidet til avtalt sted, tid og pris, og ivaretar både helse og miljø underveis.

Vi etterlater oss området rent og ryddig, noe vi kan gjøre takket være effektive kvalitetsmaskiner, høy kompetanse og lang erfaring.

Bestiller du feiing gjennom oss kan du også se frem til god og kompetent kundestøtte. Vi lytter til kundene våre, og utfører arbeidet i henhold til gitte krav og ønsker.

Kontakt oss for mer informasjon!