Skip to main content

Fasadevask

Opplever du at fasadene på din eiendom – enten det er et næringsbygg, sameie eller borettslag – er skitne og mosegrodde? Eller er kanskje bygningsfasaden rammet av forurensning eller sopp? Da er det på tide med en fasadevask!

Også statlige og kommunale bygg trenger jevnlig fasadevask, slik at bygningene er presentable og rene. 

Vi i PBT Eiendomsdrift har god kompetanse på området, og kan effektivt vaske fasader – både forebyggende og ved behov. HMS, miljø og kvalitet blir vektlagt gjennom hele prosessen.

Slik utfører vi fasadevask

PBT Eiendomsdrift utfører miljøvennlig fasadevask ved hjelp av dyktige ansatte med lang erfaring og moderne utstyr. Maskinene vi bruker er kraftige med god kapasitet, og vi bruker dem på en skånsom måte der både trykk, bruk av kjemikalier og temperatur, tilpasses den enkelte fasade.

Etter utført fasadevask kan vi behandle fasaden med egnede midler som forhindrer eller reduserer videre mose- og algevekst. Det er også aktuelt med impregnering av fasaden, slik at søl og støv ikke vil trekke like lett inn i materialet.

Vi har lang erfaring med fjerning av skitt og forurensning, men også sopp, alger og mose. Her er noen av materialene vi typisk utfører fasadevask på:

  • Treverk
  • Mur
  • Metall
  • Takstein

Hvem kan vi hjelpe med fasadevask?

Vi bistår både næring, gårdeiere, borettslag, sameier og det offentlige med fasadevask. Dette inkluderer blant annet statlige og kommunale bygninger som skoler og sykehjem.

Hvor ofte er det nødvendig med fasadevask?

Behovet for fasadevask kan variere fra bygg til bygg, og vil blant annet påvirkes av værforhold og lokasjon. Er bygget lokalisert i en by, er det mer sannsynlig at fasaden skitnes til av forurensning og støv. Da kan også behovet for fasadevask melde seg hyppigere.

For noen av våre kunder er det tilstrekkelig med fasadevask én gang hvert tredje år, mens andre har behov for rengjøring av fasaden årlig eller hyppigere. Vi kan bistå med fasadevask i faste intervaller, eller når det trengs.

Derfor bør du kontakte PBT Eiendomsdrift når du trenger fasadevask

Når PBT Eiendomsdrift utfører fasadevask, kan du føle deg trygg på at vi gjør en grundig og god jobb. Vi har mer enn 20-års erfaring på området, og har gode rutiner for rengjøring av ulike fasadematerialer.

Med miljøvennlige produkter, utstyr av høy kvalitet og riktig teknikk, sørger vi for at fasaden vaskes på en skånsom og effektiv måte. Vi er stolte av at flere leverandører og produsenter av fasadeplater anbefaler nettopp oss for vedlikehold av produktene deres.

Ta kontakt om du lurer på noe!

Fasadevask