Skip to main content

Prosjekt og entreprenør

PBT Eiendomsdrift har en egen avdeling som tilbyr prosjekt- og entreprenørtjenester for sameier, borettslag, bedrifter og offentlig næring. Mange av oppdragene vi utfører er store og av kompleks art.

Vi ønsker at de som benytter seg av eiendommene vi drifter, skal få tilgang på entreprenørtjenester internt. På den måten slipper kunden å måtte bestille disse tjenestene fra eksterne leverandører, noe som i stor grad forenkler prosessen.

Hva slags tjenester tilbyr vi?

Vi tilbyr totalentreprenørtjenester, og bistår med både byggeledelse og utførelse av byggeprosjekter fra A til Å. PBT Eiendomsdrift hjelper gjerne kundene med alt fra søknadsprosesser og prosjektering, til brannverntiltak.

Blant tjenestene som tilbys av Prosjekt og Entreprenør-avdelingen, kan vi nevne følgende:

  •  Fasaderehabilitering
  •  Gulvarbeid
  •  Analyse og vernerunde
  •  Byggesøknad
  •  Renovering/ombygging
  •  Ventilasjon
  •  Tømrerarbeid
  •  Maling
  •  Elektrikerarbeid
  •  VVS

Takket være ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører, kan vi tilby alle fag innen totalentreprise. Vi leverer både ombygging og gjennomføring av byggeprosjekter.

Vi kan også bistå som innredningsentreprenør, og kan tilpasse tomme bygninger som ønskes brukt som kontor, restaurant, kantine, teknisk bygg eller lignende.

Hvem er våre oppdragsgivere?

Entreprenøravdelingen vår jobber først og fremst for eiendomsbesittere og -forvaltere, men vi kan også bistå andre – inkludert borettslag, eiendomsutviklere og næringsdrivende.

Ellers jobber Prosjekt og Entreprenør-avdelingen også for ettermarkedet. En eiendomsutvikler vil ofte ha behov for retting av feil og mangler etter at et prosjekt er avsluttet. Da kan PBT Eiendomsdrift bistå med ferdigstilling eller reparasjon.

Slik er prosessen

Når en kunde tar kontakt, vil vi i første omgang finne ut om det er noen tegninger eller spesifikasjoner vi kan se på, slik at vi kan forberede oss før eventuell befaring. Kort tid etter befaring vil vi levere et tilbud, og dette blir alltid kvalitetssikret før utsending.

Vi vil også følge opp deg som kunde, og kartlegge alle deler av prosessen nøye. Vi prosjekterer delvis mens tilbudet skrives ut, slik at vi på forhånd kan komme frem til en realistisk pris. Dette er med på å skape tillit mellom oss og kundene våre.

Hva kan du som kunde forvente?

Kundene våre kan forvente at arbeidet som utføres er av høy kvalitet, og at vi leverer det vi lover. Vi har mange fornøyde kunder, og er opptatt av at også du skal få en god opplevelse.

Er du for eksempel usikker på pris, kan vi gå gjennom budsjettering med deg. Hos oss kan du være trygg på at det ikke dukker opp uforutsette fakturaer. Vi ønsker at du skal føle deg trygg gjennom hele prosessen fra start til slutt, og vi vektlegger derfor god dialog hele veien.

Kontakt oss om du har spørsmål!

Våre tjenester innen Prosjekt og entreprenør

Byggesøknad

Vi bistår våre kunder i prosessen med byggesøknad og sørger for at alle dokumenter er på plass.

Fasaderehabilitering

Vi hjelper våre kunder på næringseiendom med rehabilitering av fasade.

Ventilasjon

Vi bistår våre kunder med alt av ventilasjonsarbeid på deres eiendommer.

Innredningsentreprenør

Har du en tom bygning som du ønsker brukt som kontor, restaurant, kantine, teknisk bygg eller annet, kan vi hjelpe deg med alt innen ombygging.

Tømrerarbeid

Vi leverer alt av tømrertjenester til næringseiendommer, borettslag og sameier. Enten du trenger totalrenovering eller mindre oppussingsarbeid bistår vi deg med dette

Analyse og vernerunde

Vi gjennomfører vernerunder og analyse på vegne av våre kunder som en forebyggende HMS-aktivitet.Dette gjør at våre kunder kan være trygge på at eventuelle feil og mangler på eiendommene blir avdekket, dokumentert og fulgt opp.

Vi følger også alle lover og forskrifter, og har ordnede arbeidsforhold for våre ansatte. Miljø står også i fokus. PBT Eiendomsdrift er en Miljøfyrtårn-bedrift, og ivaretar miljøhensyn så langt det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig.