Skip to main content

Daglig renhold

Daglig renhold er nødvendig for å ivareta god hygiene og trivsel i lokaler der mennesker ferdes hver dag. 

Mangelfullt renhold kan blant annet bidra til nedsatt konsentrasjon og lavere produktivitet blant ansatte. Daglig renhold er for øvrig et viktig smitteverntiltak, og kan bidra til færre helseplager blant allergikere, astmatikere og andre.

Gjennom jevnlig avfallshåndtering, vask og påfyll av forbruksmateriell, blir lokalene presentable og hyggelige å oppholde seg i for alle parter. 

La oss se nærmere på hvordan PBT Eiendomsdrift kan bistå deg med daglig renhold som er både helse- og miljøvennlig!

Våre tjenester innen daglig renhold

Tjenesten vår daglig renhold innebærer rengjøring av lokaler og påfyll av nødvendig forbruksmateriell på jevnlig basis. Renhold kan innebære alt fra vask av overflater til rens av matter. 

Av forbruksmateriell som kan fylles på, kan vi for eksempel nevne toalettpapir, tørkepapir og håndsåpe.

Vi bistår imidlertid også med avfallshåndtering. I lokaler der mange ferdes, vil søppelposer fort fylles opp. Det kan også være behov for håndtering av annet avfall som er sortert – som papp eller plast.

Hvem mottar hjelp til daglig renhold?

PBT Eiendomsdrift hjelper både små og store næringskunder med daglig renhold. Vi kan sørge for at næringslokalene dine er presentable og rene, enten det er snakk om kontorlokaler, butikker eller lignende.

Tjenesten tilbys også til sameier og borettslag i ulike størrelser.

Dette kan du som kunde forvente

Dersom du bestiller daglig renhold av PBT Eiendomsdrift, kan du føle deg trygg på at du mottar kvalitetstjenester til konkurransedyktige priser. Arbeidet blir utført på en grundig og kvalitetsmessig måte, og du kan forvente at resultatet blir som forespeilet.

Som kunde kan du også føle deg trygg på at vi kun benytter oss av miljøvennlige rengjøringsmidler. Vi er også nøye når det kommer til avfallshåndtering og fraksjonering av avfall.

Du kan dessuten forvente at daglig renhold blir utført på en god og etisk måte der alle parter ivaretas. Dette gjelder også våre ansatte. Vi er opptatt av å tilby et godt og ryddig arbeidsforhold for alle renholdere, og vi sørger for trygge og gode arbeidsforhold.

Bestill daglig renhold

Har du et borettslag, sameie eller en bedrift med behov for daglig renhold? Da kan vi i PBT Eiendomsdrift hjelpe deg. Når du bestiller en renholdstjeneste, vil vi i samråd med deg sørge for å utarbeide en renholdsplan.

Enten du trenger renhold et par ganger i uken eller alle hverdager, finner vi en løsning som passer deg. Vi vet at alle har ulike behov når det kommer til renhold og avfallshåndtering.

Renholdsoppgaver utføres av PBT Eiendomsdrift, som er Godkjent Renholdbedrift, eller en av våre dyktige samarbeidspartnere.

Vi bruker FDV systemet LAFT i planlegging og gjennomføring av renholdet hos våre kunder. Her registreres arbeidet som utføres, og oppdragsgiver får tilgang til systemet for oppfølging og kontroll.

Kontakt oss i dag, og se frem til at lokalene dine blir hygienisk rene, hyggelige og presentable!